FIRMA NA SPRZEDAŻ

tel. 601 504 384


Strona główna » Oferta » Zbiorniki ci¶nieniowe i bezci¶nieniowe » Wyroby ¶lusarskie dla instalacji wodno -kanalizacyjnej, gazowego i centr. ogrzew. » Grzejniki rurowe gładkie GS i GP
Zbiorniki ci¶nieniowe i bezci¶nieniowe - Grzejniki z rur stalowych gładkich GS i GP
Zbiorniki stalowe i nierdzewne
Wyroby ¶lusarskie...
Urz±dzenia wentylacyjne...

 
« cofnijPotwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelności
Grzejniki z rur stalowych gładkich GS i GP
 
Zastosowanie:
 • Grzejniki z rur gładkich przeznaczone s± do stosowania w centralnym ogrzewaniu o temperaturze wody do 1800C i ci¶nieniu roboczym wody do 1,0MPa lub par± o ci¶nieniu do 1,0MPa w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
Oznaczenia:              
 • GS-2/L/20 - grzejnik poziomy dwurzędowy z mufkami ¾”
 • GS-3/L/20 - grzejnik poziomy trzyrzędowy z mufkami ¾”
 • GS-4/L/20 - grzejnik poziomy czterorzędowy z mufkami ¾”
 • GP-1/L/20 – grzejnik poziomy pojedynczy z mufkami ¾”
 • GP-2/L/20 - grzejnik poziomy podwójny z mufkami ¾”
gdzie symbol „L" oznacza długo¶ć grzejnika w metrach.
 
Grzejniki z rur stalowych gładkich wykonywane s± z rur o czterech rodzajach ¶rednic:
 • DN40 – Ø48.3x3.2
 • DN50 – Ø60.3x3.2
 • DN65 – Ø76.1x3.6
 • DN80 – Ø88.9x3.6
Malowanie:
 • Zewnętrzne powierzchnie grzejników zabezpieczane s± jest farb± podkładow± odporn± na temp. do 2000C
 Przykład oznaczania w zamówieniach: 
 • grzejnik z rury stalowej gładkiej DN80 (Ø88.9x3.6) dwurzędowy o długo¶ci L=5,0m z mufkami ¾”
GS-2/5,0/20 DN80
 
Uwaga: Standardowo wykonuje się grzejniki z rur stalowych ze szwem na życzenie klienta wykonujemy z rur bez szwu.
  wersja do wydruku wersja do wydruku  
Główna | O firmie | Oferta | Mapa | Kontakt | Polityka prywatno¶ci | Obowi±zek informacyjny RODO
Dajesz pracę Potwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelno?ci