FIRMA NA SPRZEDAŻ

tel. 601 504 384


Strona główna » Oferta » Zawory i kurki kulowe » Redline
Redline
Informacje ogólne
Zawory
Kurki kulowe
Przepustinice
Ballorex®
Redline
Kształtki elektroporowe


« cofnijPotwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelnoœci
  Pobierz katalog
  PDF - wersja Angielska (6 MB)

Natryski ratunkowe są ważne.
Każdego roku zdarza się w przemyśle tysiące nieszczęśliwych wypadków mimo stosowania zapobiegawczych środków bezpieczeństwa. Człowiek jest narażony na oparzenia (od ognia, wrzącej wody czy oleju, pary itp.), na działanie czynników żrących (płynnych kwasów i zasad) i/lub na szkodliwe oddziaływanie pyłów i żrących aerozoli (pyłów metali, brudu, rozpylonych cieczy).
Wypadki takie wywołują u poszkodowanych ostry ból, powodują kalectwo, a nawet śmierć.
Jednakże doświadczenie wykazuje, iż konsekwencje takich wypadków I cierpienia ludzkie mogą być znacznie ograniczone, jeśli poda się wodę bezpośrednio na uszkodzone miejsce natychmiast po wypadku.
Codzienne życie wskazuje, iż zagrożenie czyha w wielu miejscach: w laboratorium, w kuchni, w magazynach w zakładach chemicz¬nych i mówiąc ogólnie, w każdym miejscu, gdzie wysoka temperatura, czynniki żrące lub pyły zagrażają uszkodzeniem ciała.
Z tych powodów usilnie zalecamy instalowanie odpowiednich natryskowych systemów ratunkowych, jako środków ograniczających zagrożenia.

Lokalizacja i obsługa natrysków ratunkowych.
Zasadą podstawową jest instalowanie natrysków jak najbliżej miejsca pracy, aby zgodnie z ogólną instrukcją pierwszej pomocy, można było zastosować płukanie natych-' miast po zdarzeniu się nieszczęśliwego wypadku.
Zwracamy uwagę, iż kontakt ciała z silnymi kwasami lub zasadami wymaga bezwzględnie podjęcia natychmiastowego działania ratunkowego.
Przy instalowaniu ratunkowego układu na¬tryskowego prosimy zapewnić potencjalnym użytkownikom możliwość łatwego dotarcia do urządzenia w każdej chwili.
Natryski BROEN REDLINE można rozpoznać po czerwonym kolorze prętowych uchwytów ich korpusów. Ponadto, w rozwiązaniach BROEN zawsze są stosow¬ane międzynarodowe symbole grafczne do jednoznacznej identyfikacji natryskowych instalacji ratunkowych.
Dalsze informacje i wskazówki można znaleźć w normie ANSI z 358.1-2004-Zatącznik A+B (Amerykańska Norma Państwowa o Powypadkowym Płukaniu Oczu i o Sprzęcie Natryskowym).

Obsługa.
Wszystkie natryskowe systemy ratunkowe firmy BROEN zostały zaprojektowane i wykonane z myślą o zapewnieniu łatwości obsługi. Zastosowane rozwiązania pozwalają uruchomić taki układ „jednym ruchem" dla zagwarantowania natychmiastowego i ciągłego działania bez potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek dalszych operacji.
Zastosowana koncepcja umożliwia też osobie poszkodowanej użycie obu rąk do utrzymania oczu w stanie otwartym dla skutecznego przeprowadzenia ich płukania, do rozebrania się pod natryskiem lub do odsłonięcia uszkodzonego miejsca w celu uzyskania lepszego i bardziej skutecznego oddziaływania wody na to miejsce.
W natrysku do oczu, dysze są chronione gumowymi nakładkami dla wyeliminowania niebezpieczeństw przypadkowego skaleczenia się osoby korzystającej z natrysku o jego twardy materiał. Dysze są również chronione przed pyłem i brudem dzięki zastosowaniu kapturków osłonowych, które odłączają się automatycznie natychmiast po włączeniu wody.

Ciśnienie i temperatura wody.
Natryski należy podłączać do systemu zimnej wody o jakości przynajmniej wody pitnej, tak aby była to woda słodka I czysta. Ponadto zalecamy, aby temperatura wody mieściła się w zakresie 15°C do 25°C dla uzyskania jak najlepszego i natychmiastowego efektu, przy zapewnieniu człowiekowi odpowiedniego komfortu przy jednoczesnym uniknięciu przegrzania.
Wszystkie natryski do oczu dostarczane są wraz z urządzeniem regulacyjnym FLOW-FIX utrzymującym wydatek wody na stałym poziomie niezależnie od ciśnienia w Instalacji.
Ilustracje będą informować o wydajnościach natrysków.

Gwinty.
Ogólnie biorąc, natryski ratunkowe firmy BROEN dostarczane są z następującymi gwintami:
G1/2": Według normy ISO 228/1.
NPT 1/2": Według normy ISO 228/1. ANSI- B1.20.1.

Konserwacja i informacje.
Przy Instalowaniu natryskowych systemów ratunkowych należy skorzystać z porad specjalisty do spraw bezpieczeństwa pracy, który poda instrukcje obsługi i konserwacji Podstawowe informacje, jakie należy przekazać potencjalnemu użytkownikowi,
są następujące:

  • Lokalizacja systemu natrysków ratunkowych; 
  • Sposób korzystania z systemu; 
  • Sposób zachowania się w sytuacji awaryjnej.

Firma PROFIL zaleca, aby użytkownicy sprawdzali stan i działanie zainstalowanych układów natryskowych raz w tygodniu.
      

  wersja do wydruku wersja do wydruku  
Główna | O firmie | Oferta | Mapa | Kontakt | Polityka prywatności | Obowiązek informacyjny RODO
Dajesz pracę Potwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelno?ci