FIRMA NA SPRZEDAŻ

tel. 601 504 384


Strona główna » Oferta » Zawory i kurki kulowe » Kształtki elektroporowe » Instrukcje montażu » Instrukcja montażu: Zgrzewanie elektrooporowe
Kształtki elektroporowe - Instrukcja montażu: Zgrzewanie elektrooporowe
« Powrót do Kształtki elektroporowe
Instrukcja zgrzewania 1
Instrukcja zgrzewania 2
Instrukcja zgrzewania 3
Instrukcja zgrzewania 4Potwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelnoœci
Zgrzewanie elektrooporowe kształtek o średnicach: 20≤d≤315
 
1. Cięcie rur:
Do cięcia rur należy używać odpowiednich pił. Rury powinny być cięte prostopadle. W innym przypadku podczas zgrzewania może dojść do niekontrolowanego wypływu materiału plastycznego (Rys. 1).


Rys.1. 

2. Oznaczanie i czyszczenie powierzchni zgrzewanej:
Powierzchnia zgrzewania, która jest głębokością włożenia rury lub kształtki do wnętrzna kształtki elektrooporowej musi być oznaczona markerem lub innym pisakiem. (Rys.2)
Złączki TEGA posiadają wewnętrzny ogranicznik, który ułatwia określenie głębokości wsunięcia kształtki.
 
 

Rys.2.
Aby usunąć zewnętrzną utlenioną warstwę rury użyj skrobaka ręcznego.(rys.3)
 
 

Rys.3.
 
Uwaga
Aby dokładnie usunąć utlenioną warstwę rury należy skrobać tak by pojawiły się wiórki, a oznaczona markerem linia została usunięta. Niedokładne usunięcie utlenionej warstwy może powodować zaburzenia i dać niepożądany efekt zgrzewania.
 
Uprzednio przygotowana powierzchnia rury musi być chroniona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
 
Końcówki wewnętrzne rury należy pozbawić ostrych krawędzi, a zewnętrzne zaokrąglić jak pokazano na rysunku nr 4.
 

Rys.4.
 
3. Usunięcie owalności rury.
Owalność rury w procesie zgrzewania elektrooporowego nie może być większa niż 1,5% jej zewnętrznej średnicy. Jeżeli przewyższa ona tę wartość należy użyć zacisków do usuwania owalności.
 
4. Oczyszczanie powierzchni zgrzewania:
Przygotowane bose końce rury oraz wewnętrzna powierzchnia kształtki elektrooporowej powinny być wyczyszczone za pomocą środka czyszczącego i specjalnej chusteczki (Rys.5,6).
Jako środka czyszczącego można używać trichloroetanu, bądź alkoholu nie mniej niż 96- procentowego.


Rys.5. 


Rys.6.
 
Uwaga
Oczyszczona powierzchnia musi być chroniona przed brudem oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi
 
5. Wsuwanie rury bądź kształtki bosej do złączki elektrooporowej:
Rura powinna być wsuwana do kształtki osiowo, unikając jakichkolwiek odchyleń po każdej stronie kształtki.
 

1
  

2
  

3
  

4
 
Uwaga
Końcówki grzewcze umieszczone w kształtkach powinny być łatwo dostępne. Aby uniknąć napięć w miejscu łączenia upewnij się, że kształtka może być łatwo obrócona i nie pozwól aby rura swoim ciężarem obciążała kształtkę. Przy prawidłowym ułożeniu rury czujemy opór stawiany przez wewnętrzny ogranicznik.
 
6. Zgrzewanie:
Informacje podane w instrukcji opisują krok po kroku proces zgrzewania po wprowadzaniu danych do zgrzewarki zarówno za pomocą czytnika, jak i po wprowadzaniu ich manualnie. (Rys.7.)
 
 


Rys.7.

 
Uwaga
Używaj tylko uniwersalnych zgrzewarek firmy TEGA. W celu zwiększenia bezpieczeństwa stań w odstępie 1m od miejsca zgrzewania.
 
Podczas zgrzewania należy uważnie obserwować wskaźniki poprawności zgrzewu. Można zauważyć różnicę pomiędzy wskaźnikami, co spowodowane może być występowaniem luki pomiędzy kształtką elektrooporową a rurą bądź bosym końcem kształtki doczołowej.
 
W przypadku przerwania procesu z jakiegokolwiek powodu (np. brak dopływu prądu), proces zgrzewania może zostać powtórzony po czasie stygnięcia złączki. Bezwarunkowo czas stygnięcia zgrzewu powinien zostać zachowany. Miejsce łączenia nie może być ruszane.
 
Czasy stygnięcia podane są na naklejkach z kodem kreskowym, bądź w katalogu.
  wersja do wydruku wersja do wydruku  
Główna | O firmie | Oferta | Mapa | Kontakt | Polityka prywatności | Obowiązek informacyjny RODO
Dajesz pracę Potwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelno?ci