Strona główna » Oferta
Oferta firmy PROFIL s.c. Instalacje Przemysłowe
Armatura
Wymienniki ciepła
Zawory i kurki kulowe
Pompy
Kurki kulowe i osprzęt
Zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe
Kształtki polietylenowePotwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelnoœci
Armatura
   Program produkcji kolan hamburskich
   Zakres produkcji
   Rury stalowe
   Łączniki Żeliwne wykonane wg PN-EN10242
   System Zarządzania Jakością
Wymienniki ciepła
   Rurowe wymienniki ciepła
   Płytowe wymienniki ciepła: lutowane
   Wymienniki ciepła: basenowe
   Zasobniki i pojemnościowe wymienniki ciepła WP6
Zawory i kurki kulowe
   Zawory przeznaczone do sieci ciepłowniczych
   Kurki kulowe do instalacji gazowych
   Przepustinice
   Ballorex®
   Redline
   Kształtki elektroporowe
     Informacje ogólne
     Informacje techniczne
     Instrukcje montażu
       Instrukcja montażu: Instrukcja zgrzewania
       Instrukcja montażu: Zgrzewanie elektrooporowe
       Instrukcja montażu elektrooporwych przyłączy siodłowych
       Instrukcja montażu obejmy elektrooporowej z nawiertką
     Program produkcji kształtek elektrooporowych
     Program produkcji kształtek doczołowych
     Katalog produktów
       Mufa elektrooporowa
       Zaślepka elektrooporowa
       Redukcja elektrooporowa
       Kolano elektrooporowe 90o
       Kolano elektrooporowe 45o
       Trójnik elektrooporowy
       Obejma naprawcza elektrooporowa
       Odgałęzienie siodłowe elektrooporowe
       Przyłącze siodłowe elektrooporowe
       Obejma siodłowa z nawiertką
       Obejma elektrooporowa z zaworem
       Trójnik jednorodny
       Trójnik redukcyjny
       Redukcja
       Kolano 90o
       Kolano 45o
       Zaślepka
       Tuleja kołnierzowa
       Adapter PE/Mosiądz z gwintem
     Tabele parametrów zgrzewania
Pompy
   Katalog produktów LFP
Kurki kulowe i osprzęt
   Kurki kulowe
   Osprzęt do kurków kulowych
   System Sygnalizacyjno-Odcinający
Zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe
   Zbiorniki stalowe i nierdzewne
     Zbiorniki hydroforowe ZH
     Filtr pośpieszny FP typ I, wielkość 1÷10
     Filtr pośpieszny FP typ II, wielkość 7÷24
     Zbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza ZSP
     Odoliwiacz sprężonego powietrza ODP
     Zbiorniki ciepła pionowe ze stali czarnej ZAS
     Zbiorniki ciepła pionowe ze stali nierdzewnej ZASN
     Zbiorniki ciepła poziome ZASP
     Zbiorniki buforowe ciepłej lub zimnej wody ZBUF
     Wymienniki ciepła pojemnościowe WP 6/6
     Wymienniki ciepła pojemnościowe WP 6/16
     Rozdzielacz (sprzęgło) hydrauliczny RH
     Naczynie wzbiorcze stojące NWS
     Naczynia wzbiorcze systemu otwartego NWO typ A
     Naczynia wzbiorcze systemu otwartego NWO typ B
     Naczynie wzbiorcze przeponowe NWP
     Zbiorniki kondensatu ZK typ A
     Zbiorniki kondensatu ZK typ B
     Odmulacz typu B dla rurociągów DN 40÷80 OD
     Odmulacz typu Ø400 OD typ A i typ B
     Odmulacze Ø700 OD
     Odmulacze Ø800 OD
     Odmulacze Ø1000 OD
     Zbiorniki odpowietrzające nieprzepływowe ZO typ A
     Zbiorniki odpowietrzające przepływowe ZO typ B
     Rozprężacze kondensatu wielkość RK A, B, C
     Rozprężacze kondensatu wielkość 3-7 RK
     Zbiornik zasilający ZWZ
     Odgazowywacze termiczne ZWZO
     Rozprężacz odmulin i odsolin RO
     Zbiornik pary - „RUTHSA” poziomy ZP
     Zbiornik pary - „RUTHSA” pionowy ZP
     Chłodnica próbek wody kotłowej CHPWK
     Zbiornik amoniaku poziomy oddzielacz cieczy ZA POC
     Zbiornik amoniaku zbiornik leżący ZA ZL
     Zbiornik amoniaku zbiornik oleju ZA ZO
     Scalone zestawy wymiennikowe z wymiennikami typu „JAD"
     Zbiorniki ciśnieniowe do magazynowania propanu, propan-butanu ZPB
   Wyroby ślusarskie dla instalacji wodno -kanalizacyjnej, gazowego i centr. ogrzew.
     Grzejniki z rur stalowych żebrowych nowej generacji Gż
     Grzejniki z rur stalowych żebrowych starej generacji GŻ
     Grzejniki rurowe gładkie GS i GP
     Podpory pod zbiorniki poziome PODP
   Urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i odpylające
Kształtki polietylenowe
   Katalog produktów
   Technologia zgrzewania kształtek
  wersja do wydruku wersja do wydruku  
Główna | O firmie | Oferta | Mapa | Kontakt | Polityka prywatności | Obowiązek informacyjny RODO
Dajesz pracę Potwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelno?ci