FIRMA NA SPRZEDAŻ

tel. 601 504 384


Strona główna » Oferta » Armatura » System Zarządzania Jakością
System Zarzadzania Jakością
Informacje ogólne
Program produkcji
Zakres produkcji
Rury stalowe
Łączniki Żeliwne
System Zarządzania  Jakością
Certyfikaty


« cofnijPotwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelnoœci

Cechy jakościowe naszych wyrobów sprawdzane są przez niezależny kompetentny personel. Do oceny jakościowej naszych wyrobów korzystamy także z usług Zakładowego Laboratorium Badawczo-Doświadczalnego HSW - ZHM Sp. z o.o. posiadającego uznanie II stopnia Urzędu Dozoru Technicznego ( L-II 155/22 ).
Wyroby nasze dostarczane są do Klienta wraz z wiarygodną dokumentacją kontroli wystawioną zgodnie z wymaganiami Klientów. Wystawiamy następujące rodzaje dokumentów kontroli:

 • deklaracja zgodności 2.1 wg EN 10204: 2004 
 • atest 2.2 wg EN 10204: 2004 
 • świadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204: 2004 
 • świadectwo odbioru 3.2 wg EN 10204: 2004 - w przypadku odbioru II stopnia przez Towarzystwo Klasyfikacyjne lub Przedstawiciela Zamawiającego,
  wyboru dokonuje Klient 
 • deklarację zgodności wg PN-EN ISO/IEC 17050-1.

Gwarantem dotrzymania wymagań jakościowych jest posiadanie przez naszą Spółkę: 

 • Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2000 
 • Certyfikatu spełnienia wymagań Dyrektywy 97/23/EC 
 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych 
 • Zezwolenia Inspektoratu Dozoru Technicznego w Rzeszowie na przenoszenie oznaczeń materiałowych na elementy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, wykonane przy zastosowaniu obróbki mechanicznej.

Ciągle doskonaląc istniejące rozwiązania i procedury, dążymy do osiągnięcia przekonania przez naszych Klientów, że firma nasza jest solidnym i rzetelnym partnerem, a ich rosnące wymagania stanowią podstawę dla naszych działań.

  wersja do wydruku wersja do wydruku  
Główna | O firmie | Oferta | Mapa | Kontakt | Polityka prywatności | Obowiązek informacyjny RODO
Dajesz pracę Potwierdzenie wydania Certyfikatu Rzetelno?ci